Malý rodinný dům - kompletní studie

okres Praha - západ

Rodinný dům - základní studie

okres Praha - východ

Administrativní budova

Sudoměřice u Tábora

Administrativní budova

Sudoměřice u Tábora

Pořízení vybavení pro rozšíření a zkvalitnění podnikání

Projekt „Pořízení vybavení pro rozšíření a zkvalitnění podnikání“ je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je nákup vybavení kanceláře, které zajistí zkvalitnění pracovních podmínek a rozšíření služeb společnosti.

Hlavní cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci opatření LEADER.

EU dotace